Urbant landbruk og lokal næringsutvikling

I tillegg til å skape grønne møteplasser, kan det urbane landbruket også bidra til lokal næringsutvikling gjennom salg av landbruksprodukter. Det finnes et mangfold av muligheter for nye virksomheter innenfor hele matsystemet; fra dyrking og skjøtsel, til produksjon, foredling, distribusjon og salg. Markedshager er en mulig organisering som retter seg spesielt for salg. I tillegg […]

Ulike former for urbant landbruk

Bakgårdshager og takhager Dyrking på fellesareal i borettslag eller bakgårder er fysisk avgrensede dyrkingskasser eller pallekarmer. Kasser og pallekarmer kan plasseres nærmest hvor som helst og krever i hovedsak ikke store arealer. Som oftest har kassene ikke direkte kontakt med jord, men det er tilført jord til kassene. Noen kasser kan utstyres med selvvanningssystemer som […]

Ekstra arbeidskraft i landbruket

For landbruket vil det være vanskelig å få arbeidshjelp fra utenlandske sesongarbeidere i 2020. Det kan også være gårdbrukere som har behov for ekstra hjelp i forbindelse med sykdom og/eller karantene.