Skogkurs tilbyr nettkurs i planting

SKOGSKOLEN lanserer nå nettkurset om skogplanting. Kursets hovedmålgruppe er nye plantører, men det vil også passe for skogeiere og andre som ønsker en oppdatering.

Hva er urbant landbruk

Urbant landbruk er dyrking av mat i urbane omgivelser. Det omfatter dyrking i pallekarmer, parseller, skolehager, private hager eller i nærmiljøhager.

Våronn – tid for miljøtiltak

Har du vurdert å anlegge grassoner mot vassdrag eller soner med blomsterblanding for pollinerende insekter? Fylkesmannen i Oslo og Viken har laget en egen brosjyre for våronna til planlegging av aktuelle RMP miljøtiltak.

Årsmelding 2019

Landbruket i våre by- og bynære kommuner produserer mat og goder for folk flest. De skjøtter den flotte jorda og skogsområdene til glede nå og for generasjoner framover. I årsmeldinga kan en lese om hvor mye og hvor langt om landbruket i våre tre kommuner, og om de prosjektene som Regionkontor landbruk gjennomførte.