Kulturlandskapsprisen 2018 går til Kjell Myhrer og Tomas Arnheim fra Glittre gård i Nittedal

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Kulturlandskapsprisen ble utdelt av ordføreren i Nittedal, Hilde Thorkildsen og landbrukssjefen Knut Samseth. Overrekkelsen av prisen foregikk på kommunestyremøtet i Nittedal kommune, mandag 29. oktober. Tilstede var representanter fra Bygdekvinnelaget, Nittedal og Hakadal bondelag og Varingen.

 

Olav Aaraas, Nittedal og Hakadal bondelag (t.v.), Knut Samseth, landbrukssjef, Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal kommune, Kjell Myhrer og Tomas Arnheim, eiere av Glittre gård (t.h.). Foto: Ana Nilsen

Prisen gis av de fem kommunene som har regionsamarbeid om felles landbrukskontor; Oslo, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal. Prisen består av et diplom, tildeling av 10.000,- kroner og en vandrepremie. Juryen som har valgt årets prismottaker består av bønder og kommunale representanter fra de fem samarbeidende kommunene.

Vandrepremien består i en lauvkniv, et godt gammelt redskap for fjerning av oppskyting av lauvkratt eller til styving av trær. Vandrepremien er en bruksgjenstand med inngravering i knivbladet. Vi håper den er mer preget av bruk for hver prisvinner som får overta denne «stafettpinnen».

Prisens formål og kriterier

Landbrukets kulturlandskapspris har som formål å berømme en spesiell innsats for kulturlandskapet i kommunene. Prisen skal bidra til å synliggjøre og stimulere til innsats for skjøtsel av kulturlandskapet og bygninger eller bygningsmiljøer i tilknytning til kulturlandskapet. Prisen deles ut til en person, forening, gruppe eller bedrift som har gjort en spesiell innsats eller vist et spesielt engasjement for kulturlandskapet i regionen.

Juryens begrunnelse

Kulturlanskapsprisen for 2018 tildeles til Kjell Myhrer og Tomas Arnheim, eiere av Glittre gård, for deres innsats i ivaretakelse av kulturlandskapet i og rundt Glittre gården og for deres store samfunnsengasjement. Glittre gård ble nominert av Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag og Nittedal kommune.

Sørafrikanske boergeiter på beite ved Glittre gård, ledet av Kjell Myhrer. Foto: Ana Nilsen

Produksjonen på Glittre gård er variert og består av sørafrikans boergeiter, østlandsk rødkolle, griser, høner og kalkuner, samt et par hester. De har i løpet av disse årene utviklet gårdens drift betydelig. Det som var gjenvokste kratt da Tomas og Kjell tok over, er nå åpen beitemark, og på jordbruksarealene dyrkes gras.

Østlandsk rødkolle på beite. Foto: Ana Nilsen

Gården framstår som et åpent gras og beitelandskap. Spesielt kan det nevnes at gravfeltet fra jernalderen med tre steinrøyser på Klokkertoppen nord for Hakadal kirke har kommet til syne etter at geitene har fått beitet. Gården er med på «Inn på tunet» og tar imot skolebarn, ungdom og demente og bidrar til informasjon om dyrehold og landbruksdrift.

Glittre gård med Hakadal kirke i bakgrunn. Foto: Ana Nilsen

Tomas og Kjell har bidratt sterkt til tilrettelegging av stien «fra bru til bru» langs deler av Nitelva. Kulturstien ble åpnet i juni 2018 og denne går blant annet på jordbruksarealene til Glittre gård i form av en rundtur langs Nitelva og langs Gamleveien med informasjonsskilter som forteller om landskapet og kulturminner.

I løpet av årene har hovedhuset blitt restaurert i en opprinnelig stil, samt låven med fjøset. Området rundt hovedbygningen er plantet til med epletrær og de produserer egen eplemost.

Eplehage ved hovedhuset på Glittre gård. Foto: Ana Nilsen

Kjell og Tomas har bygget Glittre gården opp til et utstillingsvindu for et allsidig landbruk. Beitene holdes i hevd, inngjerdingen gjøres på en driftsmessig og estetisk positiv måte. De ivaretar viktige biotoper og åpner gamle bekkedrag.

Sørafrikanske boergeitebukker med Tomas Arnheim. Foto: Ana Nilsen

De er et forbilde om hvordan utnytter gårdens ressurser og gjøre de tilgjengelige i sin gårdsbutikk. Arbeidsinnsatsen som Kjell og Tomas med sine dyr på Glittre gård legger ned hvert år er av stor betydning for kulturlandskapet i Nittedal kommune.