Beverkartlegging i Lillestrøm kommune

Ifølge den nye nasjonal forskrift om forvaltning av bever er det ikke lenger krav til godkjente vald eller fellingstillatelser for å kunne jakte bever. Beveren kan forvaltes på samme måte som småvilt. Den nye forskriften forutsetter imidlertid at kommunene vedtar en lokal beverforskrift der det stilles krav om at kommunen utarbeider mål for forvaltning av […]

Grevling i hagen?

Kommunen får mange spørsmål om grevling i hagen. Viltforvaltningen i kommunen fanger ikke inn og flytter grevlinger som skaper problemer. Dette må gjøres i privat regi. Private firmaer som driver skadedyrbekjempelse kan også kontaktes. I de fleste tilfeller er det ikke behov for å gjennomføre spesielle tiltak. Her er noen praktiske tips og råd ved […]

Skadet, påkjørt og dødt vilt

Hvis du finner et skadet, påkjørt eller dødt vilt, ring politiet på telefon: 02800 (hele døgnet). Politiet kontakter videre oppsynsmennene og fallviltansvarlige i kommunen.

Jakttider i Lørenskog, Nittedal og Skedsmo kommune

Miljødirektoratet har vedtatt nye jakttider for den kommende 5 års perioden. Lørenskog, Nittedal og Skedsmo skal følge de sentrale bestemmelsene som gjelder jakttid på hjortevilt. Følgende jakttider gjelder: