Arbeidskraft i landbruket

For landbruket vil det være vanskelig å få arbeidshjelp fra utenlandske sesongarbeidere i 2020. Samtidig er det oppsigelser og permiteringer i flere bransjer. Nettsiden «Bord til Jord» kobler bønder som trenger arbeidskraft med permitterte og/eller oppsagte.

Unngå bål- og bråtebrenning

På grunn av en snøfattig vinter, og varmt vær den siste tiden er det nå stor skog- og gressbrannfare. Det er i tillegg rapportert om stor trafikk i Marka. Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS oppfordrer sterkt om å unngå bål- og bråtebrenning, selv om det ordinære bålforbudet ikke trer i kraft før 15. april. […]