Fagdag om landbruksbygg i tre

Lær om mulighetene, byggemåter og økonomien med landbruksbygg i tre onsdag 28.oktober på Østre Romerike. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Hva er endret i RMP 2020?

For søknadsomgangen 2020 er det flere endringer for Regionalt miljøprogram i Oslo og Viken. Blant annet for ordningene; pollinerende soner, tilskudd til fangvekster og gras på arealer utsatt for flom og erosjon.

Etabler fangvekst som underkultur i august

Nå er tiden for å etablere fangvekster, enten ved å så i åkeren før høsting eller rett etter tidlig tresking av korn. Det gis tilskudd gjennom RMP for fangvekster sådd sammen med korn, oljevekster og belgvekster.