Forfatterarkiv

Postliste

Regionkontor landbruks postliste finner du ved å trykke på «Postliste» under. Det er en ukes forsinkelse på uthenting til postlisten, basert på journalført dato. Journalpostene blir liggende ute i 90 dager før de fjernes.

Bakkeplanering og terrengendring

Med bakkeplanering menes å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket areal mer egnet for maskinell jordbruksdrift. Du må søke tillatelse til all planering med et omfang på mer enn 1 dekar.

Landbrukskontoret i god form

Regionkontor landbruk er på plass i ny organisering og ny plassering. Lørenskog, Oslo og Rælingen har valgt å fortsette samarbeidet om et landbrukskontor med basis i Lørenskog Hus.