Forfatterarkiv

Arbeidskraft i landbruket

For landbruket vil det være vanskelig å få arbeidshjelp fra utenlandske sesongarbeidere i 2020. Samtidig er det oppsigelser og permiteringer i flere bransjer. Nettsiden «Bord til Jord» kobler bønder som trenger arbeidskraft med permitterte og/eller oppsagte.

Unngå bål- og bråtebrenning

På grunn av en snøfattig vinter, og varmt vær den siste tiden er det nå stor skog- og gressbrannfare. Det er i tillegg rapportert om stor trafikk i Marka. Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS oppfordrer sterkt om å unngå bål- og bråtebrenning, selv om det ordinære bålforbudet ikke trer i kraft før 15. april. […]

Skatteendring for kapitalskogeieren

Skogeiere som ikke er merverdiavgiftspliktige har rett på bruk av skogfond med skattefordel også på merverdiavgiftsdelen av kostnaden. Dette er det motsatte av det som hittil har blitt praktisert. Foreløpig informasjon kan leses på hjemmesiden til Norges Skogeierforbund.